Warunki użytkowania

Witamy na osobistej stronie internetowej Vadyma Gruszy https://vgrusha.com/pl/. Uzyskując dostęp do tej strony internetowej i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, nie korzystaj z naszej strony internetowej.

Treść

Treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i osobistym. Może ona ulec zmianie bez powiadomienia.

Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik zawartych na tej stronie internetowej w jakimkolwiek celu.

Licencja na użytkowanie

Udziela się zezwolenia na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) z naszej strony internetowej wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie prawa własności.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności do treści niniejszej strony internetowej są naszą własnością lub są nam licencjonowane. Użytkownik nie może powielać, rozpowszechniać, modyfikować ani w inny sposób wykorzystywać treści zawartych na tej stronie internetowej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Linki zewnętrzne

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane na stronach zewnętrznych.

Ograniczenia

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków, lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na naszej stronie internetowej, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zaktualizowanych warunków.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Ukrainy, bez względu na przepisy kolizyjne.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Warunków użytkowania prosimy o kontakt pod adresem: [email protected].